Absolwentka Wydziału Chemii na Uniwersytecie Opolskim ze specjalnością agrobiochemia. Pracę doktorską obroniła z wyróżnieniem w Instytucie Chemii Organicznej, Biochemii i Biotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Na co dzień zajmuje się pracą badawczą dla przemysłu farmaceutycznego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. Jej nazwisko widnieje też na kilku międzynarodowych patentach. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na Politechnice Wrocławskiej.

Pierwszy kontakt z enologią praktyczną miała podczas studiów doktoranckich, kiedy to część badań wykonywała w laboratorium Ecole Nationale Superieure de Chimie w Montpellier we Francji.