Największy autorytet w Polsce w zakresie ochrony winorośli. Fitopatolog zajmujący się od kilkunastu lat ochroną roślin i nawożeniem. Uzyskał tytuł doktora nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

W trakcie studiów doktoranckich pracował w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku specjalisty d.s. ochrony roślin. Później pracował w firmie Osadkowski SA początkowo na stanowisku zastępcy dyrektora d.s. środków ochrony roślin, a następnie Dyrektora Rozwoju i Marketingu.

W latach 2006-2014 prowadził własną działalność gospodarczą jako doradca ds. ochrony roślin i nawożenia. Ściśle współpracuje z Katedrą Mikologii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych. Jest autorem artykułów naukowych oraz licznych artykułów popularnonaukowych oraz ekspertyz i raportów przygotowywanych dla różnych jednostek. Prowadził zajęcia na Politechnice Wrocławskiej i Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.